The Kuli Stone – Norway’s baptismal certificate

The Kuli Stone was originally located on the island of Kuloy, between Edøy and Smøla in the skerries outside Kristiansund [...]

Kulisteinen – Norges dåpsattest

Runeinnskriften på Kulisteinen, som kan dateres til tidlig 1000-tall, betegnes som «Norges dåpsattest» fordi det er første gang vi kjenner [...]

Gilde på Gløshaugen

Har du vært på Realfagsbygget på Gløshaugen i Trondheim? Da har du sannsynligvis vært med å styre lydene i kunstinstallasjonen [...]

Elektroteknisk avdeling og tegneren Jan O

Elektroteknisk avdeling var en av NTHs syv avdelinger ved høgskolens start i 1910. Det var nye fagområder, meget aktuelle både [...]

Dr Nelson’s inhalator

Breathe freely in & out

Trondhjems tekniske Læreanstalt

Trondhjems tekniske Læreanstalt (TtL) ble opprettet i 1870 og var i sin tid Norges ledende teoretisk-tekniske skole. Siste kull gikk [...]

Jernlungen – Dräger Eiserne Lunge E5Z

Stor, tung – litt ubåtaktig. Men hva er det egentlig?

NTNUs rektorkapper

Ved de gamle universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og ved NTNU, holder man fast på rektorkappen, og noen av de [...]

NTHs scepter

NTHs scepter var en gave fra Norske Arkitekters Landsforbund til NTH ved NTHs 25-årsjubileum i 1935. Det var tegnet av [...]

Norges første vitenskapelige selskap

Det første vitenskapelige selskap i Norge ble dannet i Trondheim i 1760. «Det Trondhjemske Selskab» ble dannet av tre lærde [...]

The quest for the missing moon rocks

On the first manned mission to the moon with Apollo 11 in 1969, Neil Armstrong and “Buzz” Aldrin gathered dust [...]

Leif Tronstad and the heavy water

Chemistry professor and resistance fighter Leif Tronstad was an important contributor to one of the most famous sabotage missions of [...]

One hundred years of producing energy — from water

The 1969 discovery of oil at the Ekofisk field in the North Sea transformed Norway into an internationally important energy [...]

Ett hundre år med vannkraft

Oljefunnet på Ekofisk-feltet i 1969 forvandlet Norge til en internasjonalt viktig energinasjon. Men lenge før oljen begynte å strømme opp [...]

Tronstad og tungtvannet

Med bakgrunn i et av sine forskningsområder var NTH-professoren og motstandsmannen Leif Tronstad en viktig bidragsyter til en av 2. [...]

Etterlyste månesteiner

På den første bemannede ferden til månen med Apollo 11 i 1969 samlet Neil Armstrong og ”Buzz” Aldrin støv og [...]