Jernlungen – Dräger Eiserne Lunge E5Z

Stor, tung – litt ubåtaktig. Men hva er det egentlig?


Se video nederst i innlegget.

Jernlungen, også kalt tankrespirator, er den eldste formen for respirator. Disse var i produksjon fra 1930. Jernlungen i Medisinsk museums (MH/St. Olavs hospital) samling er av merket Dräger Eiserne Lunge E5Z. Den ble innkjøpt til sentralsykehuset i Trondheim i 1953 og kostet da rundt 25 000 kr. Trolig har denne jernlungen aldri vært tatt i bruk.

 

Jernlungen var en pustemaskin som skulle hjelpe pasienter som hadde problemer med å puste. Foto: NTNU
Jernlungen var en pustemaskin som skulle hjelpe pasienter som hadde problemer med å puste. Foto: NTNU

 

Jernlungen fungerer etter undertrykksprinsippet og er utformet slik at hele pasienten må legges inn i tanken, med kun hodet utenfor. Jernlungen var ment å hjelpe pasienter som på grunn av generell muskelsvakhet ikke kunne puste tilstrekkelig og ble derfor ofte brukt til poliomyelittpasienter.

Hele kroppen lå inne i jernlungen, bortsett fra hodet som lå ut av denne lille åpningen. Foto: Mona Ødegården, NTNU
Hele kroppen lå inne i jernlungen, bortsett fra hodet som lå ut av denne lille åpningen. Foto: Mona Ødegården, NTNU

Jernlungen ble brukt i akuttfasen av sykdomsbehandlingen, men viste seg å ikke være en god nok behandling for de som trengte behandling over lengre tid. Ikke minst på grunn av vanskeligheter med å stelle pasienten som ligger inne i maskinen, var dette ugunstig. Denne typen respirator fungerte også dårlig om sykdommen var i selve lungevevet eller om pasienten trengte høyt oksygennivå i innåndingsluften.

Jernlungen ses som forløperen til den mer effektive skjoldrespiratoren. Utviklingen videre til moderne anestesi og respirator som bruker overtrykksventilasjon kom som resultat av poliomyelittepedemien i København.

 

Les mer:

Kilde, jernlunge: https://sml.snl.no/jernlunge

Kilde, poliomyelitt: https://nhi.no/livsstil/reise/poliomyelitt/

Medisinsk museum: www.ntnu.no/medisinskmuseum

 

 Leave a comment