Gilde på Gløshaugen

Har du vært på Realfagsbygget på Gløshaugen i Trondheim? Da har du sannsynligvis vært med å styre lydene i kunstinstallasjonen "Gilde på Gløshaugen".


Komponisten Arne Nordheim og billedhuggeren Carl Nesjar har i samarbeid laget kunstinstallasjonen ”Gilde på Gløshaugen” i Realfagbygget i Trondheim. De to kunstnerne hadde også et tett samarbeid med Sigurd Saue, studieprogramleder for musikkteknologi ved NTNU, som har ansvaret for drift og vedlikehold. Den ble åpnet i år 2000 av kong Harald, da han åpnet Realfagsbygget. Installasjonen består av et elektronisk spill og lysinstallasjoner og er inspirert av byggets form og aktiviteten i bygget. Nordheims lydinstallasjoner oppleves i samspill med Nesjars pulserende neonkuber.

Kunsten påvirkes av mange ulike faktorer; temperatur, vindhastighet, dagslys, regn og antall mennesker i bygget. Hver av disse faktorene påvirker sitt eget lydområde – bass, mellomtone eller diskant. Er det mye dagslys, kraftig vind og veldig kaldt vil det bli mye liv i kunsten.

Blant lydene som er en del av verket, kan du høre både smalbåndstøy, sildring, sint fugl og ørerens. Installasjonen er styrt av tiden og av eksterne styresignaler, materialet er sammensatt av ferdige biter med en viss varighet. Det er definert tre lag med lyd som har en egen romlig distribusjon, og er knyttet til en spesiell fargetone i Nesjars kuber.

Jo flere mennesker som passerer utplasserte tellere innenfor et visst tidsrom, jo hurtigere skifter det mellom lydsekvensene. På den måten blir de som er i Realfagbygget en del av kunsten.

Kunstinstallasjonen Gilde på Gløshaugen kan ses og høres i Realfagsbygget. Foto: REALart, NTNU

For at kunsten ikke skal forstyrre studentene er den programmert til å oppføre seg på ulike måter til ulike tider på året. I undervisningsperioden slipper den ut lyd i 15 minutter pr time, mens i eksamensperioden er tidsrommet kortere. Da dempes lyden i tillegg. I ferien er kusten mer uforutsigbar, og lydene er mer aktive enn resten av året. På åtte utvalgte datoer spilles en utvalgt lydsekvens. Datoene er fødselsdagen til syv utvalgte komponister, og hver dato spilles ulike sekvenser.

 

Datoene er:

21.mars – Bachs fødselsdag

27.januar – Mozarts fødselsdag

16.desember – Beethovens fødselsdag

4. september – Bruckners fødselsdag

7.juli – Mahlers fødselsdag

13.septeber – Schönbergs fødselsdag

20.juni – Nordheims fødselsdag

I tillegg spilles alle disse syv sekvensene samtidig kl 0800 den 2.juni av uransakelige årsaker.

 

Installasjonen er en del av NV-fakultetets REALart-løype som gir deg mulighet til å både se og høre selve tanken og historien bak hvert enkelt kunstverk.

Kunstverket er også omtalt i Ola Nordals doktoravhandling fra 2018

 Leave a comment