Trondhjems tekniske Læreanstalt

Trondhjems tekniske Læreanstalt (TtL) ble opprettet i 1870 og var i sin tid Norges ledende teoretisk-tekniske skole. Siste kull gikk ut 1915 og gjennom 45 år hadde skolen hatt 1661 elever. Skolen hadde stor betydning for at Norges Tekniske Høgskole (NTH) ble plassert nettopp i Trondheim i 1910.


TtL var den første av flere tekniske læreanstalter som ble opprettet i landet på 1870-tallet. Årsaken til opprettelsene var den store industrielle veksten i landet, som igjen førte til et økt behov for teknisk kompetanse. Her utdannet man i starten maskinister og bestyrere til mindre fabrikker. I Trondheim så man i tillegg et behov for byggteknisk kompetanse, da dette var en period preget av mye byggaktivitet. Finansieringen av læreanstalten kom i stor grad fra Thomas Angells stiftelser.

Studentliv

De aller fleste av elevene på TtL var menn, med svært varier sosiale bakgrunn. Noen kvinner ble også tatt opp på skolen, i alt 21 i tallet. 13 av dem tok bare enkelte fag, så kun 8 kvinner var fulltidselever gjennom skolens 45-årige historie.

4 damer stående ved et bord, stativ med en landmålindskikkert på, ute på et jorde. Muligens elever ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1894. Fotografert av deres lærer i landmåling, Yngvar Knudtzon. Damen til venstre holder i et stativ og foran henne ligger en landmålingsstav, tilsvarende som damen til høyre holder. Damen ved siden holder i ei notatbok. I bakgrunnen sees en låvebygning. Foto: Yngvar Knudtzon/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: FA-0049-Knudtzon-0127_01
4 damer stående ved et bord, stativ med en landmålindskikkert på, ute på et jorde. Muligens elever ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1894. Fotografert av deres lærer i landmåling, Yngvar Knudtzon. Damen til venstre holder i et stativ og foran henne ligger en landmålingsstav, tilsvarende som damen til høyre holder. Damen ved siden holder i ei notatbok. I bakgrunnen sees en låvebygning. Foto: Yngvar Knudtzon/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: FA-0049-Knudtzon-0127_01

TtL hadde ikke artiumskrav, så elevene kalte seg ikke studenter, men TtL-elever eller «teknikere». De førte likevel et typisk studentliv, noe de følgende tegninger utført av elever ved skolen antyder. Tegnetalenter var det mange av ved læreanstaltens bygnings- og arkitektlinjer og elevene utga en egen, håndskrevet avis, Fremad.

Den håndtegnede studentavisen Fremad, som ble utgitt ved TtL.
Den håndtegnede studentavisen Fremad, som ble utgitt ved TtL.

Munkegata 1

Det utviklet seg etter hvert et ønske om en polyteknisk høyskole, for å møte de økte behovene hos industrien. Siden dette møtte motstand i Stortinget ble studieplanene ved TTL endret til et fireårig løp, med fire faglinjer: bygningsingeniør, maskiningeniør, arkitekt og kjemiingeniør. Denne utviklingen gjorde TTL til en anerkjent utdanningsinstitusjon som tiltrakk seg elever fra hele landet. Utvidelsen førte til et behov for et nytt bygg, og i 1898 kunne TtL flytte inn i eget nybygg i Munkegata 1.

Forgjenger for NTH og HiST

TtL fikk et godt omdømme, og da vedtaket om å opprette en teknisk høyskole kom i 1900 falt valget naturlig på Trondheim. Siden TTL ikke var en forskningsinstitusjon måtte man ut av byen for å finne ansatte til det nyopprettede NTH. Flere av de senere professorer ved NTH hadde imidlertid i sin tid vært elever ved TtL.

I 1912 var Trondhjems tekniske mellomskole allerede opprettet som en direkte etterfølger/erstatter for TtL. De flyttet i 1929 fra Munkegata til nytt bygg på Gassverktomta på Kalvskinnet, samtidig som TtLs gamle bygning ble byens nye rådhus. I 1936 skiftet skolen navn til Trondheim tekniske skole, og i 1977 til Trondheim ingeniørhøgskole, som i 1994 ble del av Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og som til slutt fusjonerte med NTNU i 2016.

Trondhjems Tekniske Mellomskole, senere Trondheim ingeniørhøgskole, postadresse E. C. Dahls gate 2. Høgskolen i Sør - Trøndelag, her lokalene i Gunnerus gate 1. Skolen er en fortsettelse av Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL), som ble opprettet 1870. Da NTH ble grunnlagt 1910 ble TTLs virksomhet fra 1912 videreført som Trondhjems tekniske mellomskole. Den hadde tilhold i nåværende Rådhuset i Munkegata 1 til 1929, da man oppførte ny skolebygning på Gassverktomta. Ark. Claus Hjelte. Foto 1929. Foto: Ukjent/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: UBT-TO-081769_01
Trondhjems Tekniske Mellomskole, senere Trondheim ingeniørhøgskole, postadresse E. C. Dahls gate 2. Høgskolen i Sør – Trøndelag, her lokalene i Gunnerus gate 1. Skolen er en fortsettelse av Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL), som ble opprettet 1870. Da NTH ble grunnlagt 1910 ble TTLs virksomhet fra 1912 videreført som Trondhjems tekniske mellomskole. Den hadde tilhold i nåværende Rådhuset i Munkegata 1 til 1929, da man oppførte ny skolebygning på Gassverktomta. Ark. Claus Hjelte. Foto 1929. Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-081769_01

 

Les mer:

Brant, T. og Nordal, O. 2010: Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Pax Forlag
Rabben, Magne Brekke. (2011) Abstraksjon og anvendelser – Historien til Institutt for matematiske fag ved NTNU, 1910–2010. Tapir Akademisk Forlag.Leave a comment