NTNUs rektorkapper

Ved de gamle universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og ved NTNU, holder man fast på rektorkappen, og noen av de yngre universitetene gjør det samme. De første 100 årene det var universiteter i Norge hadde man ingen tradisjon for verken kapper eller kjeder, selv om de følger eldre europeiske institusjoner helt fra middelalderen.


I NTH-professor Ole Peder Arvesens memoarer «Men bare om løst og fast» fra 1976 (s. 38) står dette om bakgrunnen for den første rektorkappen ved NTH:
«Åtte eldre ingeniører […] gikk sammen […] om å forære Høyskolen en gedigen rektorkjede, tegnet av overlærer (senere rektor) Jacob Prytz. Den ble overrakt Birkeland av kong Haakon sommeren 1923, like før han trådte tilbake som rektor. [Kommentar: Professor i matematikk Richard Birkeland som da var NTHs rektor hadde nylig forlatt NTH til fordel for et professorat i Oslo]. […] Man var nu ikke snauere enn at rektor også skulle ha kappe. NIF (Den norske ingeniørforening) tilbød seg å bekoste kappen; den ble utført i grønn fløyel efter tegning av konservator (senere museumsdirektør) Thor B. Kielland. Dette initiativ fra ingeniørforeningen skulle få konsekvenser. Noen år senere fikk nemlig Universitetet i Oslo også rektorkappe; nu torde de våge det der også. Flere andre har siden fulgt efter.»

Et av de tidligste fargefotoene av rektorkappen. Her er det NTH-rektor S.P. Andersen som bærer den, under 50-årsjubileet for NTH i 1960. Fra høyre: Adm.sjef Asle Rudjord, rektor S.P. Andersen (i grønn rektorkappe), kong Olav, prof. Anton Brandtzæg (seremonimester), kronprins Harald, prorektor Otto Bastiansen, prof. Vidkunn Hveding (?) Foto: Egil Ronæss, Porsgrunn.
Et av de tidligste fargefotoene av rektorkappen. Her er det NTH-rektor S.P. Andersen som bærer den, under 50-årsjubileet for NTH i 1960.
Fra høyre: Adm.sjef Asle Rudjord, rektor S.P. Andersen (i grønn rektorkappe), kong Olav, prof. Anton Brandtzæg (seremonimester), kronprins Harald, prorektor Otto Bastiansen, prof. Vidkunn Hveding (?) Foto: Egil Ronæss, Porsgrunn.

 

Rektorkappen ble godt brukt

NTHs rektor brukte kappen ved alle immatrikuleringene og andre høytidelige anledninger i Aulaen. Da immatrikuleringen ble flyttet til Idrettsbygget i 1966 sluttet rektor å bruke bereten (lua), men kappen synes å ha vært i bruk t.o.m. 1968, dvs. i Arne Selbergs rektortid. Her er det vanskelig å anslå bruken ut fra bildematerialet alene, som – med unntak av noen tidlige år på 1960-tallet – er i svart/hvitt. En må anta kappen fra 1923 uansett begynte å bli noe slitt. (En annen kilde til rektorkappenes utseende, men ikke deres bruk, er rektorportrettene i Rådssalen.) Neste gang en rektorkappe er i bruk er først etter etableringen av NTNU, og da med helt nytt design, som vist ved doktorpromosjonen 31.5.1996.

Første rekke fra venstre: Prorektor Rigmor Austgulen, æresdoktor Raymond Ian Page, æresdoktor Arve Tellefsen og rektor Emil Spjøtvoll. Foto: Jens Søraa, NTNU Info.
Første rekke fra venstre: Prorektor Rigmor Austgulen, æresdoktor Raymond Ian Page, æresdoktor Arve Tellefsen og rektor Emil Spjøtvoll. Foto: Jens Søraa, NTNU Info.

Norges Lærerhøgskoles rektorkappe

Også rektoren ved Norges Lærerhøgskoles hadde kappe. NLHTs første rektorkappe ble laget til immatrikuleringen i de nye lokalene på Rosenborg i 1960, til daværende (og kortvokste) rektor Olav Næs. I 1963 tok prof. Edvard Bull over som NLHTs rektor. En dag, kort tid etter at Bull hadde tatt over, ba sekretæren sin komme inn på kontoret og lukke døra. Han hadde funnet rektorkappa i skapet og tatt den på seg. Bull var godt og vel et hode høyere enn Næs, og utbrøt: «Se hva jeg fant, men den kan jeg da ikke bruke!» Sekretæren fortalte at kappa liknet mer en pjekkert; ermene godt opp på underarmene og kanten så vidt nedom knærne. De ble latterfullt enige om at kappa måtte bare få henge i skapet.

Ny kappe ved NTNU i 2006

Til immatrikuleringen 2006 stilte NTNUs rektor prof. Torbjørn Digernes med nok en ny kappe. Denne kappen er fremdeles i bruk i dag, selv om dagens rektor sier den som regel blir brukt bare tre ganger i året: ved doktorpromosjoner og immatrikulering av nye studenter. Kappen brukes ikke uten rektorkjedet, men kjedet kan brukes ved flere og ikke alltid fullt så høytidelige anledninger.

Åpningen av Fakultet for økonomi ved NTNU, 10. januar 2017. Fra venstre: student Max Kippersund (internasjonal forretningsdrift i Ålesund), rektor Gunnar Bovim, finansminister Siv Jensen, dekan Monica Rolfsen og student Magnus Werenskjold (industriell økonomii og teknologiledelse). Foto: Ole Martin Wold, NTNU (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)
Åpningen av Fakultet for økonomi ved NTNU, 10. januar 2017. Fra venstre: student Max Kippersund (internasjonal forretningsdrift i Ålesund), rektor Gunnar Bovim, finansminister Siv Jensen, dekan Monica Rolfsen og student Magnus Werenskjold (industriell økonomii og teknologiledelse). Foto: Ole Martin Wold, NTNU (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

Denne saken er en omskrevet versjon av Historiske tilbakeblikk ved NTNU, samt en artikkel om rektorkapper i Khrono. Takk til Khrono for bruk av materiale fra deres artikkel.

Khrono-artikkelen kan leses i sin helhet her: https://khrono.no/2017/09/hoytidelige-kapper

Den første rektorkappen er registrert i UHS-basen: https://uhs.vm.ntnu.no/items/1099Legg igjen en kommentar