Siden opprettelsen av NTH i 1910 har NTNU spilt en sentral rolle innenfor forskning og undervisning i Norge. Gjenstander som kan knyttes til denne virksomheten representerer en viktig kilde for innsikt i universitetets egen historie, og har en identitetsskapende betydning innen universitetets enkelte fakultet. De utgjør også en unik dokumentasjon av norsk og internasjonal vitenskapshistorie. Disse gjenstandene eller objektene utgjør i dag NTNUs universitetshistoriske samlinger.

NTNUs universitetshistoriske samlinger er mangfoldige, og rommer alt fra instrumenter og øvrig laboratorieutstyr, kontorrekvisitter, møbler, fotografier og dokumenter, til vitenskapelige samlinger bestående av blant annet mineraler og kjemikalier. Samlingene antas å bestå av mellom 8 000 og 10 000 objekter, og regnes som viktige representanter for tidligere vitenskapelig og pedagogiske virksomhet ved NTNU.

Gjenstandene i databasen er registrert av de ulike fagmiljøene, og det vil derfor være registreringer både på engelsk og norsk i databasen.

Bildet på forsiden er av «The Marchant manuell-mekanisk regnemaskin«.

Kontaktinformasjon

NTNU Vitenskapsmuseet har prosjektkoordinatoransvar for de universitetetshistoriske samlingene på vegne av NTNU.

Ellen Grav er prosjektleder.

De nås best på uhs@vm.ntnu.no