NTHs scepterNTHs scepter var en gave fra Norske Arkitekters Landsforbund til NTH ved NTHs 25-årsjubileum i 1935. Det var tegnet av arkitekt (senere NTH-professor) Arne Korsmo.

NTHs Scepter. Foto: NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Asle Rudjord (t.v. på bilde 3) hadde siden 1960-tallet administrert promosjoner og immatrikuleringer ved NTH. Han fortalte i 2011 at det var lederen av NTHI som bar scepteret. Rudjord var administrasjonssjef (1976-85) og høgskoledirektør (1985-1990) ved NTH.
Scepteret ble brukt under immatrikuleringer og doktorpromosjoner fra 1935 og trolig frem til slutten av 1960-årene. Scepteret ble også lagt inn på bordet i rådsalen under rådsmøtene.

NTHs Scepter i bruk under doktorpromosjon i 1950. Opphavsrett Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Foto: Schrøder
Den akademiske prosesjonen under immatrikuleringen for NTH, i Idrettsbygget september 1967. F.v. Asle Rudjord (da overing. I ved administrasjonssjefens kontor, NTH), deretter rektor Arne Selberg (NTHs rektor 1963–1969) og scepterbæreren. Foto: Nils Bjørnelv, NTH-trykk.

 

Denne artikkelen sto første gang på trykk på NTNUs Historiske Tilbakeblikk, publisert av kommunikasjonsavdelingenLeave a comment