Startside

Foto_av_preparant_Arnold_Dircks

Foto av preparant Arnold Dircks. Fotograf: Andr. L. Riis

NTNU besitter store og mangfoldige samlinger av universitetshistoriske gjenstander. Disse gjenstandssamlingene representerer viktige kilder for innsikt i universitetets egen historie. De har en identitetsskapende betydning innen universitetet ettersom de representerer resultater av tidligere vitenskapelig og pedagogisk virksomhet ved NTNU. De er også en viktig dokumentasjon av norsk og internasjonal vitenskapshistorie.

De enkelte fagmiljøene ved NTNU har den beste innsikten i hva som er viktig å ta vare på. Bakgrunnen her er at faglig innsikt i objektenes bruk og betydning samt kjennskap til fagmiljøets historiske utvikling er viktige faktorer for å kunne treffe beslutninger om hva som skal bevares eller kasseres.